Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozliczyliśmy roczną składkę ZUS zdrowotną za rok 2022 i co dalej ? 

W tej kwestii niejasności budzi nadpłata, która mogła powstać w rocznym rozliczeniu. Jak taka nadpłata zostanie potraktowana na polu podatkowym? Otóż mamy na to odpowiedź Ministra Finansów z 18 maja 2023 r.

 

Skala podatkowa/zasady ogólne
Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza na zasadach ogólnych według skali podatkowej, pozostaje bez wpływu na te rozliczenia. Tym samym zwrot tej składki również nie wywiera żadnych skutków podatkowych.

 

Podatek liniowy
Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza według liniowej 19% stawki, do wysokości ustawowego limitu może być zaliczona do kosztów podatkowych lub odliczona od podstawy obliczenia podatku.
Zatem zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z rocznego jej rozliczenia) powoduje:

  • obowiązek korekty kosztów podatkowych, jeżeli składka zaliczona była do kosztów podatkowych: Zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy PIT korekty dokonuje się na bieżąco, jeżeli korekta kosztów nie była spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, w pozostałych przypadkach – wstecznie poprzez korektę zeznania PIT-36L za 2022 r. Korekty dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych zaliczona do kosztów podatkowych mieści się w tej nadpłacie,
  • obowiązek doliczenia do dochodu zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. (zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy PIT), jeżeli składki podatnik odliczał od podstawy obliczenia podatku. Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od podstawy obliczenia podatku mieści się w tej nadpłacie

 

Ryczałt

Składka zdrowotna opłacana przez przedsiębiorcę, który podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, do wysokości 50% tej składki może być odliczona od przychodu. Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 r. (wynikającej z rocznego jej rozliczenia) powoduje obowiązek doliczenia do przychodów zwróconych kwot w zeznaniu rocznym za 2023 r. (zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku). Doliczenia dokonuje się w części, w jakiej kwota składek zdrowotnych odliczonych od przychodów mieści się w tej nadpłacie.

 

Składka zdrowotna w Nowym Ładzie budzi w Nas wiele kontrowersji od początku. Jak widać jeszcze potrafi zaskoczyć. Miejmy nadzieje, że z biegiem czasu rząd uporządkuje niejasności i nieścisłości z nią związane, oraz zaskoczy nas czymś pozytywnym 😊

 

Justyna Kowalczyk
Samodzielna Księgowa
Gedeon Finanse Sp. z o.o.